Halvårsplan i Foto og grafikk 2 høsten 2020

Uke 35-39 Temaoppgave årstid: SENSOMMER

Leveres på Teams med frist 01.09.2020 kl. 23.59

Gjennom dette skoleåret skal vi blant mye annet ha 4 små innleveringer med årstidene som tema. Målet er å fange noe som på én eller annen måte formidler ett eller annet som kan representere årstiden det er snakk om. Om det er en handling/aktivitet, en høytid, et arrangement, en gjenstand, en følelse, et uttrykk eller noe helt annet er opp til deg. Det KAN jo være noe så enkelt som et knall oransjefarget gresskar eller en fargerik haug med lønneblader, men du kan gjerne tenke deg motiver i andre symboler, farger, former – eller helt andre ting. Du kan velge noe som er veldig «typisk» eller noe som er mer underfundig/gåtefullt/subtilt, noe som kanskje krever litt mer tolkning av den som skal se bildet. Andre bilde ut er naturlig nok et bilde med tema «høst». Til en slik oppgave er det ikke nødvendig med en fullverdig prosessdokumentasjon, men en kort beskrivelse av hvorfor ditt bilde tar «høsten på kornet» for deg, og en beskrivelse av hva, hvordan og hvorfor du har gjort som du har gjort hører med. Si også litt kort om hva du ønsker å oppnå, hva du er mest fornøyd med og hva du eventuelt tenker at kunne vært bedre (i en ideell verden). Du kan bearbeide/justere bildet/bildene i Photoshop med tanke på beskjæring/utsnitt, fargejustering, kontrast, skarphet og denslags ting, men unngå «tung» bildemanipulering som for eksempel fotomontasje og åpenbar forvrengning. Har du eget kamera er det jo flott å benytte den muligheten, men hvis ikke er mobilbilder også helt innafor i disse  oppgavene. Du kan levere inntil tre bilder (men minimum ett). Lagre bildene som JPG og teksten som PDF.

OPPGAVE: ETSING
Hovedtema: GRAFIKK
Oppgave i etsing med jernkloridsyre på zinkplate
Motiv ut ifra selvvalgt tema

Oppgaveteksten ligger på Teams i teamet KDA Foto og grafikk 1 og 2 2020/2021.

Innlevering på Teams med frist onsdag 23. september 2020 kl. 23.59

Innhold:

 • Etse- og trykkeprosess
 • Jernkloridsyre m/askorbinsyre
 • Hard resist/remover på zinkplate
 • trykk med dyptrykkssverte på grafikkpapir
 • valgfri etterlavering med blekk (India ink)

Extra Credit: Stemningsbilde – ta et stemningsbilde som du synes formidler en eller annen stemning uten bruk av andre virkemidler enn det som naturlig er i motivet/bildet. Hva slags stemning du vil skildre bestemmer du selv.

Uke 41-45 Temaoppgave årstid: HØST

Leveres på Teams med frist 28.10.2020 kl. 23.59

OPPGAVE: «KAMPANJE»
Hovedtema: FOTO/TYPOGRAFI – KREATIVT SAMSPILL MELLOM TEKST OG BILDE
Undertema: Grafisk design for valgfritt prosjekt
Å kombinere tekst og bilde/illustrasjon på en kreativ og estetisk velfungerende måte
Å kommunisere et budskap til en tenkt målgruppe
Å velge hensiktsmessige virkemidler og begrunne valgene

Oppgaveteksten ligger på Teams i teamet KDA Foto og grafikk 1 og 2 2020/2021.

Du skal utforme en kampanje for et selvvalgt tema. Dette temaet kan være alt fra en produktlansering til en holdningskampanje for en politisk eller humanitær sak. Eksempler på slike temaer kan være en holdningskampanje mot pelsdyroppdrett (eller bruk av pels), bedre rettigheter for papirløse flyktninger, opprop mot bompenger, kvinners rett til å bestemme over egen kropp, røykestopp, kamp mot kreft, movember, TV-aksjon for tenkt formål, ja/nei til EU, lansering av en ny bærekraftig type kaffekapsler, klima/miljø, bruk refleks, gratis tannbehandling til alle osv. Velg noe som engasjerer deg. Deretter planlegger/kartlegger du ulike løsninger for illustrasjon/visualisering som står godt til budskapet. Tegning, maleri, foto og ulike grafiske illustrasjoner er alternativer du kan velge i her, men du må bruke egenproduserte «råvarer». Både digitale og analoge løsninger er valgbare. Arbeidskrevende løsninger veier naturligvis tyngre enn lettvinte, men det å disponere tiden er kanskje aller viktigst. Å ta et bilde (foto) går fort, så det kan frigjøre tid til å jobbe mer inngående med typografien og vice versa.

Det er til hjelp å tenke på hvor du vil at din kampanje skal treffe sitt publikum, og på hvilken måte/i hvilken sammenheng. Er det plakat i butikk, display på et kjøpesenter (eller en bussholdeplass?), en plakat på toget/trikken/bussen, en annonse i en avis/et magasin osv. Det blir lettere å begrunne valget av virkemidler da.

Du må ha med typografi i det du lager. Vi kommer til å snakke om litt ulike måter å jobbe med dette på. Husk at formålet er å sette fokus på og formidle et budskap. Da må det etableres et visuelt hierarki der det viktigste får mest oppmerksomhet (interessepunkt/blikkfang). Motivet må jo også kommunisere budskapet på en eller annen måte.

I refleksjonsnotatet vil jeg at du tenker gjennom valgene dine av virkemidler ut ifra en etisk synsvinkel også. Noen virkemidler kan være i overkant sterk kost for barn (for eksempel anti-pelskampanjer («Here’s the rest of your fur») der flådde dyr vises på svært grafiske måter), mens andre kan kanskje være tvilsomme i forhold til kvinnesak og kroppspress (tenker her på «I’d rather go naked than wear fur»-kampanjene der kvinner viser mye kropp for å trekke oppmerksomhet til budskapet. Saken er kanskje god, men som formgivere må vi ha et blikk for hvilke «bivirkninger» vårt arbeid kan ha/få også. Kampanjer med utilsiktede rasistiske overtoner er også en felle mange designere har gått i opp gjennom tidene.

Innlevering på Teams onsdag 11. november 2020 kl. 23.59

Innhold

 • Ulike måter å kombinere skrift/tekst og bilde på
 • Grunnleggende prinsipper for god layout
 • Hvordan oppnå balanse i en komposisjon
 • Hvordan oppnå spenning i en komposisjon
 • Hvordan oppnå bevegelse og dynamikk i en komposisjon
 • Bruk av luft og positive/negative former og flater
 • Bruk av linje som komposisjonelt virkemiddel
 • Bruk av strek som komposisjonelt virkemiddel
 • Bruk av farge som komposisjonelt virkemiddel
 • Typografi – litt historie
 • Typografi – teoretisk/praktisk
 • Å etablere et visuelt hierarki

Adobe® Illustrator™, Adobe® Photoshop™

Uke 47-50 Hovedtema: GRAFIKK OPPGAVE: MONOTYPI

I denne oppgaven legges det opp til at du skal eksperimentere fritt med alle de virkemidlene innen monotypi du kan komme på, og som er tilgjengelige for deg. Trykksverten vi skal bruke er vannløselig, av typen Akua. Det er mange måter å jobbe med motivet på, fra å bygge det gradvis opp ved bruk av farge og ulike verktøy, til å skape teksturer ved å legge på andre materialer (tekstiler, papp, blader, tråd, mynter, sammenkrøllet papir osv.) osv.

Husk at i en slik oppgave «forsvinner» på en måte prosessen etterhvert som du jobber. Det er derfor veldig viktig at du er flink til å dokumentere med bilder underveis. Du vil gjøre deg mange tanker og erfaringer underveis, og det blir vanskelig å se alt dette hvis bildedokumentasjonen mangler. Det er derfor viktig for karakteren din at du har ekstra sterkt fokus på dokumentasjon denne gangen.

Besvarelsen («sluttproduktet») er derfor ikke ett bestemt trykk, men prosessen som helhet og alle de ulike resultatene den har avstedkommet underveis. Det er ikke min mening at det skal være nødvendig å jobbe praktisk med oppgaven hjemme, men det er derfor desto viktigere å være skikkelig forberedt, slik at du kan utnytte tiden i fagtimene godt. Slik forberedelse kan være alt fra idéskisser og tankekart/moodboards til innhenting av materialer.

Åpen oppgave med selvvalgt tema/motiv (eksempler på tema kan være jul, vinter, byliv, sanser, abstrakt, natur, frihet, hverdag, å lengte, forventning, lykke, motstand, miljø, overflate, sjel, vennskap, trygghet, melankoli, nostalgi, drøm, nordlys, kosmos, raseri, krig, fred, samhold/solidaritet, hat, kjærlighet osv.).
Format: variabelt, valgfritt

Innlevering på Teams onsdag 9. desember 2020 kl. 23.59

Uke 51 Hovedtema: GRAFIKK/FOTO Tirsdag: InDesign, Illustrator og Photoshop – fokus: produktivitet Jobbe med sider, mastere, sette inn mange bilder på én gang, plassholdere, batch/automatisering/actions, artboards, fargebiblioteker mm. Torsdag: Juleverksted med muligheter til å lage egne, (foto)grafiske julegaver

Idéer/forslag:

 • Foto i ramme (gjerne med multiplicity-effekt, lang/kort lukkertid osv.)
 • Grafikk (f.eks. enkel håndkolorert koldnålsradering, monotypi eller linoleumssnitt)
 • Til/fra-lapper
 • mm.